Wakacje

Atrakcje Byczyny

Dziś w Byczynie życie toczy się leniwie, jednak w przeszłości to spokojne miasteczko było świadkiem wielu ważnych wydarzeń historycznych, m. in. słynnej bitwy pomiędzy wojskami hetmana Zamojskiego a wojskami arcyksięcia Maksymiliana Habsburga. Po dawnych czasach zachowało się tu wiele ciekawych atrakcji. Warto zaznaczyć, że Byczyna to obecnie najbardziej harmonijny zespół zabytkowy na terenie Opolszczyzny. Co zatem warto zobaczyć w Byczynie?


Podczas wizyty w Byczynie koniecznie należy przyjrzeć się uważniej miejskim fortyfikacjom. Są one zaliczane do jednych z najlepiej zachowanych średniowiecznych fortyfikacji na terenie Śląska. Zbudowane w dawnych czasach z cegły mury miejskie do dnia dzisiejszego zachowały się niemal w całości. Dodatkowo w Byczynie z dawnych umocnień zobaczyć można również trzy wieże oraz fragmenty dawnej fosy. Dziś ta fosa służy dość nietypowym celom, a mianowicie – hodowane są w niej pstrągi. Mury miejskie prezentują się dobrze, atrakcyjne jest również ich otoczenie. To park oraz liczne zieleńce.


W Byczynie na uwagę zasługują dwa kościoły. Jeden z nich jest budowlą gotycką, drugi – to typowy przykład barokowej architektury sakralnej.